Om Tillsammans är vi Starka!

Vilka är vi?​
Vi är en ideell föraning i Stockholm som syftar till att minska klyftan mellan nyanlända i det arabiska samhället och svenskarna, det försöker vi genom kulturella, pedagogiska, sociala och fritidsaktiviteter vi även köra olika former av föreläsningar, workshops,utställningar, musik, teater, utflykter, osv.

I förening försöker vi stimulera folk och väcka deras talanger vilket leder senare till en effektiv, stark, och självständig generation som kan verkligen bygga framtida samhället. 
Ett annat mål som vi har är att öka medvetenhet hos människor genom olika föreläsningar om viktigaste ämnen som berör samhället till exempel miljön ...osv. Med detta kommer medlemmarna nog att kunna integrera sig i samhälle vilket är vårt mål i allra högsta grad.

Var och en av oss har sin roll för att bidra med att bygga samhället. I och med att alla har olika erfarenheter, förmågor och talanger så kommer det att leda till ett framgångsrikt svensk-arabiskt samhälle tillsammans.
Styrelsen 
 
Styrelsen består av:
 • Ordförande: Nour Abdulsalam
 • Vice ordförande: Zina Majni
 • Sekreterare: Mohammad Araman
 • Firmatecknare: Nour Abdulsalam och Zina Majni
 • Kassör: Batool Sultan
Ledamöter:
 • Samer Ataya.
 • Mohamed Al Nasser.
 • Samer Alagha.
 • Kenan ALmajni.
 • Yasmin Aksh
 • Mohamad Imadeddin Zien.
 • Huda Albezreh
Bakgrund 

 

Under de senaste åren många har flyttat hit på grund av krig och oroligheter, folk som vill fortsätta sina liv en del vill fortsätta jobba och andra vill fortsätta sina studier men alla har ett gemensamt mål som är att känna sig trygga och etablera sig och bidra i det nya samhället.

 

Utmaningen med att nå detta mål är kommunikationen, att vara ny och inte behärska språket samt inte vet så mycket om landets normer och värderingar är väldigt utmanande och vår förening anstränga sig genom sina verksamheter, aktiviteter samt projekt för att främja integrationen.

© 2019 by Tillsammans är vi starka team 

 • w-facebook