​STUDENT LIFE

Utbildning
تجربة التعليم

 

I vår förening ser vi fram emot att hjälpa nyanlända med studievägledning i olika sammanhang, hjälpa de som är redan färdigutbildade och tipsa dem om hur man ansöker om bedömning och vilken myndighet man ska vända sig till. Hjälpa också de som vill plugga och har funderingar kring hur det går till att söka och vilka tider på och allt man ska tänka på när det gäller utbildning, behörighet, höja betyget, räkna ut meritvärdet..osv.
Vi kommer även köra det individuellt så att varje person kommer att få hjälp beroende på vilket behov hen har.

ATTEND A GAME

10 SEP

4:30 pm - Girls JV Soccer @EGHS

FLAG FOOTBALL

BASKETBALL

SOCCER

BASEBALL

FLOOR HOCKEY

INDOOR SOCCER

18 SEP

6:30 pm - Boys Varsity Soccer @Home

20 SEP

4:00 pm - Boys JV Soccer @MLK HS

Jobb

 

Angående jobbsökning så kommer vi att ta upp hur mycket jobbtips som helst samtidigt så kan vi planera in föreläsningar om hur man bygger relationer och kommunicera med andra i svenska samhället. Kommunikationen spelar en stor roll när det gäller arbetslivet, utan det kommer man inte att lyckas på arbetsmarknaden. Kommunikationen bygger relationer och relationer bygger förtroendet, fast det sker inte i natt och dag utan det tar tid till att lära känna folk, det finns flera organisationer som underlättar det. Volontärarbete : I vår förening kommer vi att ta upp volontärarbetet som är en jätteviktig insats, med volontärarbetet bevisar man hur mycket man engagerad och vill bidra i samhället samtidigt så kommer man att knyta kontakter och lära känna folk. Volontärarbetet är väldigt effektivt och viktigt för att man kommer att jobba med människor och bygga relationer på ett effektivare sätt och därmed skapar man förtroendet

DRAMA CLUB PRESENTS:

Grease

JANUARY 15-25

TICKETS ON SALE NOW!

Kvinnor

 

 • Vi planerar att fixa en fysisk mötesplats för nyanlända kvinnor och etablerade svenskar,tanken är att nyanlända kvinnor kommer att våga prata och kommunicera på svenska vilketbetyder en stor förbättring när det gäller både språkliga och sociala delen.I möten kan viprata om allt möjligt; våra kulturer, regler, samhällsorientering... osv

 • Föreläsningar för att starka kvinnor via de viktiga ledord; mod, lust, tillit och tid.Mod att pröva nytt, misslyckades prova igen, lyckas glädjas.Lust att tycka om sig själv och varandra,Tillit till sig själv och andra. Respektera och tro på varandra.Utan Tid finns det ingen plats för processer att landa, social och psykisk.

 • Studiecirkel

 • En kurs för manuellt arbete, och att organisera lokaler för bröllopsfest, födelsedagsfest osv

 • En kurs för Första Hjälpen med hjälp av röda korset.

 • Utomhusaktiviteter, vandring, simning, museibesök

 • Skapa nätverk för att hjälp dem att hitta jobb och komma ut i arbetslivet.

Män och vuxna

 

 • Skap nätverk för att hjälp dem att hitta jobb och komma ut i arbetslivet.

 • Utomhusaktiviteter, vandring, simning, museibesök.

 • Vi planerar att fixa en fysisk mötesplats för nyanlända och etableradesvenskar, tanken är att nyanlända kommer att våga prata och kommunicerapå svenska vilket betyder en stor förbättring när det gäller både språkliga ochsociala delen. I möten kan vi prata om allt möjligt våra kulturer, regler,samhällsorientering... osv

 • Bjuda in rekryteringsföretag för att träffa nyanlända och hjälpa dem att hittajobb med tips och information och potentiella lediga jobb.

Barn (8-14 år)

 

 • Arabiska kurs

 • Aflatoun International erbjuder social och ekonomisk utbildning till miljontals barn och ungdomar över hela världen, vilket ger dem möjlighet att göra en positiv förändring för en rättvisare värld.

 • Teater

 • Dans och musik

 • pussel och rita

Ungdomar (15-21 år)

 

 • Teater

 • Filmrecension, att titta på en film och sedan diskutera den i grupper.

 • Ledarskap och entreprenörskap kurs Change Makers i samarbete medFryshuset och sedan fortsätta de med Mpower Genom programmet får du verktyg för attomvandla din passion till engagemang som skapar ett tryggare och mer inkluderandesamhälle. Det handlar om att gå från idé och tanke till aktivt engagemang.

 • Utomhusaktiviteter, vandring, simning, museibesök

 • Studiecirkel, att läsa om en känd person och sedan presentera det.

 • Föreläsningar om farorna av rökning och droger, diskutera ungdomsproblemoch försök att hitta lösningar.

© 2019 by Tillsammans är vi starka team 

 • w-facebook